زمان مطالعه : < 1 دقیقه
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست3#

شناخت نوع پوست- نوع پوست ۳#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست چرب و مختلط و حساس با جوشهای منظم وهمیشگی
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست4#

شناخت نوع پوست- نوع پوست۴#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست چرب و مختلط حساس که گاه به گاه جوش می‌زند.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست7

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۷#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک و چروک با ظاهری خسته احتیاج به ترمیم آسیبهای ناشی از آفتاب دارد.