زمان مطالعه : ۳ دقیقه
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
انواع پوست

شناخت انواع پوست

زمان مطالعه : 3 دقیقه از گذشته تا کنون، شرکتهای بهداشتی، استانداردهای مختلفی برای تعریف انواع پوست خشک، چرب و ... مشخص کرده‌اند. وقتی در مورد پوست مطالعه و کار می‌کنید، به سرعت متوجه خواهید شد که پوست انواع متنوعی دارد. هرکدام آنها یگانه هستند و به روتین پوستی متناسب با خود نیاز دارند.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست7

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۷#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک و چروک با ظاهری خسته احتیاج به ترمیم آسیبهای ناشی از آفتاب دارد.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست-نوع پوست8#

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۸#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک و آسیب دیده درمقابل آفتاب احتیاج به AHA دارد.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست9#

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۹#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک، قرمز و حساس، احتیاج به ترمیم بستر پوست با اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات گیاهی دارد.