زمان مطالعه : < 1 دقیقه
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست 5#

شناخت نوع پوست- نوع پوست ۵#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست نرمال حساس مستعد قرمزی و مستعد چروک