زمان مطالعه : < 1 دقیقه
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست2#

شناخت نوع پوست- نوع پوست #۲

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست چرب و مختلط که گاهی جوش می‌زند و مستعد چروک است.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست7

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۷#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک و چروک با ظاهری خسته احتیاج به ترمیم آسیبهای ناشی از آفتاب دارد.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست-نوع پوست8#

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۸#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک و آسیب دیده درمقابل آفتاب احتیاج به AHA دارد.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست9#

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۹#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک، قرمز و حساس، احتیاج به ترمیم بستر پوست با اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات گیاهی دارد.