مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست9#

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۹#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک، قرمز و حساس، احتیاج به ترمیم بستر پوست با اسیدهای چرب ضروری و ترکیبات گیاهی دارد.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست-نوع پوست8#

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۸#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک و آسیب دیده درمقابل آفتاب احتیاج به AHA دارد.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست7

شناخت نوع پوست-نوع پوست ۷#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست خشک و چروک با ظاهری خسته احتیاج به ترمیم آسیبهای ناشی از آفتاب دارد.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست6#

شناخت نوع پوست- نوع پوست ۶#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست نرمال کم‌آب مستعد چروک و پیری است.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست 5#

شناخت نوع پوست- نوع پوست ۵#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست نرمال حساس مستعد قرمزی و مستعد چروک
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست4#

شناخت نوع پوست- نوع پوست۴#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست چرب و مختلط حساس که گاه به گاه جوش می‌زند.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست3#

شناخت نوع پوست- نوع پوست ۳#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست چرب و مختلط و حساس با جوشهای منظم وهمیشگی
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست- نوع پوست2#

شناخت نوع پوست- نوع پوست #۲

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست چرب و مختلط که گاهی جوش می‌زند و مستعد چروک است.
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
شناخت نوع پوست-نوع پوست1#

شناخت نوع پوست- نوع پوست ۱#

زمان مطالعه : < 1 دقیقه پوست چرب با منافذ بسته و جوشهای زیاد در همه‌جا
مهر ۱۰, ۱۳۹۸
انواع پوست

شناخت انواع پوست

زمان مطالعه : 3 دقیقه از گذشته تا کنون، شرکتهای بهداشتی، استانداردهای مختلفی برای تعریف انواع پوست خشک، چرب و ... مشخص کرده‌اند. وقتی در مورد پوست مطالعه و کار می‌کنید، به سرعت متوجه خواهید شد که پوست انواع متنوعی دارد. هرکدام آنها یگانه هستند و به روتین پوستی متناسب با خود نیاز دارند.